Miyom Nedir? Tedavi? UFE Nasıl Yarar Sağlar?  
Ana Sayfa Bize Ulaşın
 
Sağlıklı Uterus
Miyom Nedir?
Miyom Çeşitleri Nelerdir?
Miyom Semptomları
Risk Faktörleri ve Nedenleri Nelerdir?
Tanı Yöntemleri Nelerdir?
 
 

MİYOM / Miyom Çeşitleri Nelerdir?

Miyomlar bulundukları bölgeye (lokalizasyonlarına) bağlı olarak değişik türde şikayetler yaratırlar. Bu nedenle de rahimde yerleştikleri yerlere göre sınıflandırılırlar. Bir kadında bu dört çeşit miyomun biri veya hepsi mevcut olabilir. Kadınlarda birden fazla çeşit miyomun olması genelde rastlanılan bir durum olup semptomlara hangi miyomun yol açtığını anlamak zor olabilir. Bir tek görünebilen miyomu olan bir kadının, tedavi konusunda konuşurken birden fazla miyoma sahip olduğunu düşünmesi uygun olacaktır.
Miyomunuz olduğunu düşünüyorsanız veya miyomlarla ilgili herhangi bir belirti veya semptom yaşıyorsanız semptomlarınıza yol açan herhangi bir başka komplikasyonun önüne geçebilmek için en kısa sürede lütfen doktorunuza veya bir kadın doğum uzmanına danışınız. Miyom çeşitlerini bilmek ve semptomları anlamak doğru miyom tedavisini seçebilmeniz için size yardımcı olacaktır.

1 - Submukozal Miyomlar (rahmin iç tabakasında):

Miyomlar arasında en az rastlanan tür miyomlardır. Bu tür Miyomlar uterin kavitesinin hemen altındaki katmanda oluşup gelişirler. Büyük submukozal miyomlar uterus kavitesinin genişlemesine yol açarak kordon tüplerinin tıkanmasına neden olup hamilelikle ilgili bir takım komplikasyonlara sebep olabilirler.

Bazı Miyomlar hiç bir semptoma yol açmazken bazıları çok ciddi semptomatik olabilir. Submukozal miyomlar ile birlikte ortaya çıkan semptomlar çok ağır veya aşırı kanama ve menstürel devrelerin uzamasını beraberinde getirir. Bu semptomlar pıhtılaşma problemi ve sürekli kanamaya yol açarak günlük hayatta rahatsızlık verebilir. Tedavi edilmemiş, uzun süren veya aşırı miktarda olan kanama, halsizlik veya anemi gibi ileri zamanlarda kan nakline ihtiyaç duyulabilmesine bile neden olabilecek daha büyük ve komplike problemlere yol açabilir.

Submukozal miyomlar kanama ve gebe kalamama (infertilite) gibi sorunlara en sık neden olan miyomlardır.
Submukozal miyomlar bazen ileri derecede büyüyerek rahim ağzından vajen içine doğru sarkabilirler ki bunlar da vajene doğmuş miyom olarak adlandırılırlar. Bu miyomlarda ülserasyon(doku kaybı) ve akıntı şikayetleri ortaya çıkmaktadır ve enfeksiyon eğilimleri daha yüksektir. Bazen çok şiddetli kanamalar yapabilmektedirler.

2 - İntramüral Miyomlar(rahmin orta tabakasında):

İntramüral Miyomlar tipik olarak uterin duvarı içerisinde gelişir ve bu noktadan büyür. Sözkonusu miyomlar diğer tür miyomlar arasında en yaygın olanlardandır. İntramüral Miyom büyüdüğünde uterusun normaldan daha büyük olduğu hissini verir ve bu durum bazı zamanlarda kilo alma veya hamilelikle karıştırılabilir. Bu tür miyomlar aynı zamanda “çoklu semptomlara”da yol açabilir. İntramüral miyomlar ile birlikte görünen semptomların bazıları, menstürel devrelerin uzamasına yol açan aşırı menstürel kanamalara ve pıhtılaşma sorunları ile miyomun büyümesine bağlı olarak çevre organlara yapılan ek baskıdan kaynaklanan pelvik ağrısına ve sonucunda sık idrara çıkma ve baskıya yol açabilir.

3 - Subserozal Miyomlar(rahmin dış tabakasında):

Uterusun dış kısmında ve uterin duvarının üzerinde gelişirler. Bu tip miyomlar dışa doğru gelişmeye ve büyümeye devam ederler. Genellikle muayene esnasında tesadüfen tespit edilir. Subserozal miyomun büyümesi çevredeki organlar üzerinde ilave baskı yaratır. Bu nedenle semptomları genelde aşırı menstürel kanama veya bir kadının tipik menstürel akıntı interferansı şeklinde olmaz. Ancak bu tip tümörler pelvik ağrısı ve baskısına yol açarlar. Miyomların sertlik ve şiddetleri ile bulundukları lokasyona bağlı olarak ağrı ve baskının yanısıra başka komplikasyonlarda görünebilir. Bunlar genellikle rahime ince veya kalın bir sapla bağlı olarak, rahimden ayrı bir kitle görünümündedirler.

4 - Saplı Miyomlar:

Submukozal, intramüral ve subserozal miyomları da içeren değişik tür miyomlar arasında saplı miyomlar da yer almaktadır.

Saplı Miyomlar bir sap üzerinde büyür ve neticesinde saplı submukozal miyomlara veya saplı subserosal miyomlara dönüşür. Bu miyomlar uterus içerisinde büyür ve aynı zamanda uterus duvarı dışında da büyümeye eğilimlidirler. Saplı miyomlar ile birlikte görünen semptomlar, bazen miyomsapın üzerinde dönmesinden dolayı ağrı ve baskıya yol açabilirler. Eğer miyom kendi etrafında dönerse sapı yani dolayısı ile kan bağlantısı da bozulur ve miyom nüvesinde "dejenerasyon" meydana gelir. Eğer miyomun sapı geniş bir tabana oturmuş ise buna “sessile tipte miyom” adı verilir.