Miyom Nedir? Tedavi? UFE Nasıl Yarar Sağlar?  
Ana Sayfa Bize Ulaşın
 
Gözlem
Medikal Tedavi
Cerrahi Tedavi
Odaklanmış Ultrason Cerrahisi
Uterin Fibroid Embolizasyonu (UFE)
 
 

TEDAVİ YÖNTEMLERİ / Cerrahi Tedavi

Cerrahi olarak miyomektomi veya histerektomi hastanın yaşı, doğurma arzusu, ilave patolojilerin oluşu (endomestriosis, over kisti...), miyomun büyüklüğü ve lokalizasyonu dikkate alınarak planlanır.

Histerektomi: Hızla büyüyen yakınmalara yol açan miyomları olan, ileride gebelik düşünmeyen hastalarda uygulanan bir yöntemdir. Histerektomi iki şekilde uygulanabilir:Karından (abdominal) ve vajianl yoldan. Histerektomi ameliyatının türünün seçimi operasyona neden olan hastalığa, hastalığın yaygınlığına, hastanın yaşına, cerrahın tercih ve deneyimine bağlıdır.

Total Abdominal Histerektomi (TAH): Histerektomilerin yüzde 75'i abdominal(karın) yoldan yapılır. Bu yöntemle yapılan histerektomi ameliyatında rahmi yerinde tutan tüm bağlar ve beslenmesini sağlayan tüm damarlar tek tek bulunur, özel aletlerle tutularak kesilir ve özel dikişlerle bağlanır. Bu sırada rahimle yakın komşuluğu olan idrar torbası (mesane), idrar toplama kanalları (üreter) ve barsakların zarar görmemesi sağlanır. Rahim çıkarıldıktan sonra vajinanın kubbesi (vaginal cuff) kapatılır, batın temizliği ve kanama kontrolü sonrası batın katları usul ve anatomiye uygun kapatılır.

Vajinal Histerektomi (VAH): Vajinanın üst tarafından açılan küçük bir kesikten rahim(uterus) ve rahim ağzının(serviks) alınmasıdır. Çok yaygın olmasa da bazen aynı anda yumurtalıkların alınması da olanaklı olmaktadır. Adet dönemlerinin çok ağır geçmesi ya da rahmin sarkması, vajinal histerektomi yapılmasının en yaygın nedenleridir. Her kadın vajinal histerektomiye uygun değildir; vajina genişlemişse ya da vajinal doğum yapılmamışsa çok zor olabilmektedir. Vajinal histerektomi sırasında yumurtalıkların da alınamsı genelde olanaklı olmamaktadır.

Laparoskopi Yardımıyla Vajinal Histerektomi (LAVH): Bu tür ameliyatlar arasında en bilinenidir. Laparoskopi ile karından açılan bir kaç delikten yapılan işlemler sonrası vajina kısmından ameliyata devam edilir ve rahim(bazen yumurtalık ve tüplerle birlikte) vajinadan çıkarılır. Karın açık amelyattaki gibi kesilmez.

Laparoskopik Histerektomi: Ameliyat sadece laparoskopik olarak yapılır ve vajina kısmından hiçbir işlem yapılmaz. Rahim karındaki deliklerden ufak parçalar halinde çıkarılır.

Miyomektomi: Miyomun uterus (rahim) duvarında basitçe sıyrılarak çıkartılması işlemidir. Çocuk isteyen kişilerde rahmin korunmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Daha çok laparoskopi yolu ile yapılır ancak; miyom laporoskopik olarak alınmayacak kadar büyük ise karın açılarak uygulanan klasik ameliyat ile miyomektomi gerçekleştirilir. Miyomektomi ile miyomları alınmış bir kişide 5 yıl içerisinde tekrar miyom oluşma riski %50-60 kadar bulunmuştur, bunların dörtte birinde (%10-15) tekrar ameliyat gerekmiştir. Bu işlem uterus duvarında incelmeye neden olabileceğinden sonraki gebeliklerde normal (vajinal) doğum yerine sezeryan tercih edilmek zorunda kalınır. Miyom çıkartıldıktan 6 ay sonra hasta arzu ederse gebeliğe izin verilir.

Laparoskopik Miyomektomi: Karına göbekten ve daha aşağılardan açılan bir kaç ufadelik ile karın içerisine sokulan laparoskop denen alet (kameralı ince boru şeklinde aletler) ile miyomların alınmasıdır. Daha çok miyomların rahmin dış yüzeyine yakın olduğu durumlarda (subserozal miyomlar) ve çok büyük olmayan (10 cm'den küçük) miyomlarda, 4'den fazla miyom olmayan durumlarda önerilir. Açık ameliyatta olduğu gibi bunda da miyomların ileriki yıllarda tekrarlama riski vardır. Açık ameliyatta olduğu gibi çok nadiren ameliyat sırasında gelişebilecek kanama gibi bazı durumlardan dolayı rahmin tamamen alınması (histerektomi) gerekebilir.

Histereskopik Miyomektomi: Submukozal miyomlarının sebep olduğu aşırı uterin kanamalarının yönetimi için kabul edilebilir bir yöntemdir. Vajinadan ve rahim ağzındanrahim içerisine sokulan kameralı ince boru şeklinde histeroskop denen aletle rahim iç tarafındaki (submukozal) miyomların alınması ameliyatıdır. Bu yöntemle sadece rahim iç yüzeyindeki yani submukozal miyomlar alınabilir. Histeroskop denen aletin ucundaki kesici ya da yakıcı aletle miyomlar alınır. Ameliyat genel yada spinal anestezi altında yapılabilir, ortalama yarım saat kadar sürer. Hasta hastaneden aynı gün yada ameliyattan 1 gün sonra taburcu edilir. Hastanın evinde tamamen toparlanması da 3 gün - 1 hafta arasında değişen kısa bir sürede gerçekleşir. Diğer ameliyatlarda olduğu gibi miyomların ileriki yıllarda %10-20 oranında tekrar oluşma riski vardır.

Abdominal Miyomektomi: Karnın enine yada dikine bir kesi ile açılarak (laparotomi) miyomların alınması operasyonudur. Uterusun (rahmin) dış yüzeyinde yani subseröz olan ve rahim duvarının içerisinde yani intramural olan miyomlar için uygun bir ameliyattır. Ameliyat genel anestezi altında yapılır ve süresi değişebilmekle beraber genellikle 1 saat kadar sürer. Ameliyattan sonra hastanede 2-3 gün kalmanız gerekir. Daha sonra evinizde tamamen toparlanmanız için 3-4 hafta kadar daha süre gerekebilir. Sadece miyom alındığı ve rahim alınmadan bırakıldığı için bu ameliyattan sonra hastaların gebe kalabilmeleri mümkündür. Ameliyat sırasında kanama yada ameliyattan sonra enfeksiyon gelişmesi gibi nadir riskleri vardır. Çok çok nadir hastalarda miyomektomi ameliyatı sırasında aşırı kanama ya da miyomların çıkarılmasının mümkün olmaması gibi nedenelerden dolayı rahmin tamamen alınması (histerektomi ameliyatı) gerekebilir. Kliniksel tecrübe ve toplanmış çok sayıda küçük çalışma sonuçları abdominal miyomektominin aşırı kanama(menorrhagia) semptomunu önemli ölçüde iyileştirdiğini, pelvik baskısına da benzer şekilde çözüm olduğunu ortaya çıkarmıştır.